Aviso Legal

O uso ou a visita deste sitio web (https://alamarsada.com/) implica a aceptación por parte do usuario, visitante ou cliente (de aquí en diante usuario), das condicións de uso que se detallan a continuación, así que pedímoslle que lea atentamente a seguinte información, antes de facer uso deste sitio web. Se non acepta os seguintes termos e condicións, pedímoslle que se absteña de utilizar este sitio web e o seu contido.

Obxectivo da web:

Esta web foi deseñada para facilitarlle ao usuario a información relativa ás actividades, produtos e servizos que oferta Alamar.

Propiedade intelectual e dereitos:

O dominio https://alamarsada.com/ pertence a Héctor Esteban Cerdeira Cortés, baixo a marca Alamar, con CIF 32788571R, e domicilio social sito en Rúa Usb. La Solaina, 35 – 4º derecha15160, , A Coruña, España, con teléfono 986 609 709e correo electrónico clubalamarsada@gmail.com.

Autorizaciones ao usuario:

Calquera usuario está autorizado para ver, copiar, imprimir e distribuír os contidos publicados nesta web, sempre que cumpra as seguintes condicións:

  1. Queda prohibida a utilización destes contidos con fins comerciais. Só se poderán utilizar con fins informativos.
  2. Non poderán modificarse de ningunha forma estes contidos.
  3. Non poderá separarse o texto ou imaxes que o acompañan, de forma que o seu contido adquira outro sentido distinto do que Alamar pretende expresar no seu contexto orixinal.

Responsabilidades do usuario:

É responsabilidade exclusiva do usuario tanto o acceso a esta web coma o uso que poida facer dela. Alamar non se fará responsable de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que poida derivarse deste acceso ou uso da información.

Alamar pon os medios necesarios para o mantemento da web limpa de virus. Debido ás caraterísticas propias da tecnoloxía e a continua aparición de novos virus e outros elementos daniños, será responsabilidade do usuario dispoñer nos seus equipos dos medios necesarios, como programas antivirus e/ou firewalls (cortalumes), coa finalidade de garantir a non infección dos seus equipos e programas, do que en ningún caso se poderá facer responsable a Alamar.

Por todo isto, Alamar non asume ningunha responsabilidade polos danos (hardware e software) que se poidan causar nos equipos dos usuarios por posibles virus informáticos contraídos a causa da súa navegación na web, ou por calquera outro dano derivado desa navegación.

Modificación de datos e/ou contidos:

Alamar resérvase o dereito para modificar, en calquera momento e sen previo aviso, o deseño, presentación e/ou configuración da web, así como algúns ou todos os contidos. Tamén se reserva o dereito de modificar as condicións xerais e/ou condicións particulares requiridas para utilizar os mesmos. Dita información será considerada simplemente como informativa.

Fiabilidade e dispoñibilidade da web:

Alamar non garantiza a fiabilidade, a dispoñibilidade, nin a inexistencia de interrupcións no acceso ao seu sitio web nin dos seus contidos, polo que a utilización dos mesmos por parte do usuario levarase a cabo pola súa conta e risco, sen que en ningún momento poidan esixírselle responsabilidades a Alamar neste sentido.

Modificación das condicións:

Alamar pode revisar estas condicións en calquera momento, mediante a actualización desta publicación. Dado o carácter vinculante das mesmas, o usuario debe visitar esta páxina cada certo tempo, co fin de revisar as condicións en vigor en cada momento. Os avisos ou termos legais que de forma expresa se indiquen en determinadas páxinas desta publicación, prevalecerán sobre as estipulacións previstas nestas condicións.

Política de protección de datos de carácter persoal:

Alamar recolle algúns datos persoais que son introducidos polo usuario libremente en diferentes formularios, coa finalidade de poder efectuar peticións de información, consultas, solicitar e contratar diferentes servizos de Alamar. Estes datos son xestionados de forma automatizada, para poder prestar os servizos e/ou contestar as peticións dos propios usuarios, así como para a mellora e ampliación dos contidos e servizos da web.

Os datos recompilados por Alamar nos diferentes formularios da web, son recollidos co coñecemento e o consentimento do usuario. Os campos marcados con asterisco (*) nos formularios son de carácter obrigatorio e necesarios para atender a petición ou o servizo solicitado polo usuario, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes.

Segundo a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Alamar infórmao de que os datos persoais que proporcione serán incorporados a un ficheiro, do cal é titular, e cuxa finalidade é manter relacións comerciais ou contractuais coa súa empresa, tratamento que autoriza.

Alamar recoñécelle a posibilidade de exercer de forma gratuíta os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1999, mediante escrito dirixido ao Responsable de Seguridade, que poderá ser presentado directamente no domicilio da empresa ou remitido por correo certificado a Usb. La Solaina, 35 – 4º dereita.
Lugar de Fiunchedo, Fontán, Sada, 15160 A Coruña.

Así mesmo, o interesado autoriza a Alamar para que os seus datos sexan utilizados co obxecto de achegarlle comunicacións informativas, comerciais e de promoción da empresa, que poderán realizarse por calquera medio, incluído o correo electrónico.

.

Ven a coñecernos

Dirección

Avenida do Porto, 10C, 15160 Sada, A Coruña

Teléfono

650 034 924

Correo electrónico

info@alamarsada.com

Contacta con nós

Aviso legal